User Tools

Site Tools


31-h-a-ng-la-gi

Hòa Đồng là một xã thuộc huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

Xã Hòa Đồng có diện tích 15 km², dân số năm 1999 là 14605 người,[1] mật độ dân số đạt 974 người/km².

Xã Hòa Đồng gồm các thôn: Phú Diễn Ngoài, Phú Diễn Trong, Phú Phong, Vinh Ba, Phú Mỹ, Mỹ Thuận Ngoài và Mỹ Thuận Trong.

31-h-a-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)