User Tools

Site Tools


31-h-a-minh-ch-u-th-nh-la-gi

Hòa Minh là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.

Xã Hòa Minh có diện tích 35,67 km², dân số năm 1999 là 12395 người,[1] mật độ dân số đạt 347 người/km².

Cù lao Hòa Minh nằm giữa sông Cổ Chiên, nhìn thấy chuyển biến mực nước biển dâng cao theo từng năm nhưng hơn 3.200 hộ với 13.500 nhân khẩu ở đây tự tin mưu sinh một cách nhẹ nhàng theo tự nhiên. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của xã là 91 hộ, chiếm chưa đầy 7% dân số.

31-h-a-minh-ch-u-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)