User Tools

Site Tools


31-h-a-m-t-y-la-gi

Hòa Mỹ Tây là một xã thuộc huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

Xã Hòa Mỹ Tây có diện tích 130,33 km², dân số năm 1999 là 8616 người,[1] mật độ dân số đạt 66 người/km².

Xã Hòa Mỹ Tây có các thôn: Quảng Mỹ, Ngọc Lâm 1, Ngọc Lâm 2, Thạnh Phú Đông, Thạnh Phú Tây, Mỹ Thành, Suối Phẩn và Mỹ Phú.

31-h-a-m-t-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)