User Tools

Site Tools


31-h-a-m-ng-la-gi

Hòa Mỹ Đông là một xã thuộc huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

Xã Hòa Mỹ Đông có diện tích 58,74 km², dân số năm 1999 là 12108 người,[1] mật độ dân số đạt 206 người/km².

Xã Hòa Mỹ Đông gồm các thôn: Phú Thuận, Phú Nhiêu, Phú Thọ, Xuân Mỹ, Vạn Lộc, Lạc Chỉ.

31-h-a-m-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)