User Tools

Site Tools


31-h-a-m-c-la-gi

Hoà Mục là một xã thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã Hoà Mục có diện tích 40,48 km², dân số năm 1999 là 2135 người,[1] mật độ dân số đạt 53 người/km².

Xã có vị trí:

Xã Hòa Mục có diện tích 40,68 km², dân số khoảng 2.274 người, mật độ dân số đạt 56 người/km².[3] Xã có tuyến quốc lộ 3 đi qua địa bàn, song song với sông Cầu. Ngoài ra, trên địa phận Hòa Mục còn có suối Tái Mèn.

Xã Hòa Mục được chia thành các xóm bản: Đồn, Giác, Tân Khang, Mỏ Khang, Chang, Nà Tôm, Khuổi Nhàng, Vọt.

31-h-a-m-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)