User Tools

Site Tools


31-h-a-l-c-ph-t-n-an-giang-la-gi

Hòa Lạc là một xã thuộc huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Xã có diện tích 27,18 km², dân số năm 1999 là 16.568 người,[1] mật độ dân số đạt 610 người/km².

31-h-a-l-c-ph-t-n-an-giang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)