User Tools

Site Tools


31-h-a-kh-ng-la-gi

Hòa Khương là một xã thuộc huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Xã Hòa Khương có diện tích 50,87 km², dân số năm 1999 là 9924 người,[1] mật độ dân số đạt 195 người/km².

[[Hình: IMAG3010. jpg.jpg | Nhỏ | 200px | Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Đà Nẵng ]]

31-h-a-kh-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)