User Tools

Site Tools


31-h-a-kh-la-gi

Hoà Khê là một phường thuộc quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Phường Hoà Khê có diện tích 1,62 km², dân số năm 2005 là 14454 người,[1] mật độ dân số đạt 8922 người/km². Phường Hòa Khuê được thành lập năm 2005 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của phường An Khê.

31-h-a-kh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)