User Tools

Site Tools


31-h-a-hi-p-trung-la-gi

Hòa Hiệp Trung là một thị trấn thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

Thị trấn có diện tích 13,50 km², dân số năm 2013 là 20.445 người, mật độ dân số đạt 1.515 người/km². Là một thị trấn có nền kinh tế phát triển nhanh nhất tỉnh Phú Yên, có khu công nghiệp Hòa Hiệp lớn nhất tỉnh, quốc lộ 29 đi ngang địa bàn thị trấn nối liền cảng biển Vũng Rô và thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk.

Vị trí địa lý thị trấn Hòa Hiệp Trung:

Hiện nay TT có các khu phố:

  • -Khu phố Phú Hiệp 1
  • -Khu phố Phú Hiệp 2
  • -Khu phố Phú Hiệp 3
  • -Khu phố Phú Hòa
  • -Khu phố Phú Thọ
  • -Khu phố Phú Thọ 1
  • -Khu phố Phú Thọ 2
  • -Khu phố Phú Thọ 3
31-h-a-hi-p-trung-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)