User Tools

Site Tools


31-h-a-hi-p-b-c-li-n-chi-u-la-gi

Hòa Hiệp Bắc là một phường thuộc quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Phường được thành lập năm 2005 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của phường Hòa Hiệp.[2]

Phường có diện tích 42,66 km², dân số năm 2005 là 11671 người,[1] mật độ dân số đạt 274 người/km².

Tổ 12 Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, là địa phương nơi nguyên thiếu tướng công an Phan Như Thạch và doanh nhân Ngô Văn Quang xây biệt thự không giấy phép, bị UBND quận Liên Chiểu và HĐND TP.Đà Nẵng ra nghị quyết dỡ bỏ các tòa nhà này.

31-h-a-hi-p-b-c-li-n-chi-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)