User Tools

Site Tools


31-h-a-h-i-ph-h-a-la-gi

Hòa Hội là một xã thuộc huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

Xã Hòa Hội có diện tích 54,17 km², dân số năm 1999 là 3310 người,[1] mật độ dân số đạt 61 người/km².

Xã Hòa Hội gồm các thôn: Nhất Sơn, Phong Hậu và Hố Hầm

31-h-a-h-i-ph-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)