User Tools

Site Tools


31-h-a-h-i-ng-h-nh-s-n-la-gi

Hòa Hải là một phường thuộc quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Phường Hòa Hải được thành lập năm 1997 trên cơ sở xã Hòa Hải và được chuyển từ huyện Hòa Vang về quận Ngũ Hành Sơn mới thành lập.

Phường Hoà Hải có diện tích 14,12 km², Dân số: (năm 2015): 5.637 hộ với 20.123 nhân khẩu, được chia thành 138 tổ dân phố

bao gồm các khu dân cư: Sơn Thủy, Đông Hải, Đông Trà, Tân Trà và An Nông

Các địa danh nổi tiếng:

  1. Danh thắng núi Ngũ Hành Sơn.
  2. Bãi Biển Non Nước.
  3. Làng Nghề đá Mỹ Nghệ Non Nước
  4. Khu di tích lịch sử khu 3- Hòa Vang và di tích Đội quyết tử trụ bám phường Hòa Hải.
31-h-a-h-i-ng-h-nh-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)