User Tools

Site Tools


31-h-a-b-nh-ch-m-i-an-giang-la-gi

Hòa Bình là một xã thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Xã Hòa Bình có diện tích 22,23 km², dân số năm 1999 là 18217 người,[1] mật độ dân số đạt 819 người/km².

31-h-a-b-nh-ch-m-i-an-giang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)