User Tools

Site Tools


31-h-a-b-nh-1-la-gi

Hòa Bình 1 là một xã thuộc huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên, Việt Nam. Xã Hòa Bình 1 có diện tích 12,61 km², dân số năm 1999 là 11667 người,[1] mật độ dân số đạt 925 người/km².

Hòa Bình 1 có năm thôn: Phú Nông, Phước Nông, Lạc Nghiệp, Nông nghiệp, Phước Mỹ.

31-h-a-b-nh-1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)