User Tools

Site Tools


31-h-a-an-ph-h-a-la-gi

Hòa An là một xã thuộc huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

Xã Hòa An có diện tích 13,75 km², dân số năm 1999 là 15797 người,[1] mật độ dân số đạt 1149 người/km².

Xã Hòa An nằm ở cực đông của huyện Phú Hòa. Địa giới hành chính:

Xã Hòa An gồm các thôn: Vĩnh Phú, Phú Ân, Ân Niên, Đông Bình và Đông Phước.

31-h-a-an-ph-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)