User Tools

Site Tools


31-gio-ch-u-la-gi

Gio Châu là một xã thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Xã Gio Châu có diện tích 16,59 km², dân số năm 2018 là 4465 người,[1] mật độ dân số đạt 269 người/km².

Xã Gio Châu có 4 thôn là Thôn Hà Trung, thôn Hà Thanh, thôn Hà Thượng và thôn Hà Tây. Xã Gio Châu tiếp giáp với Thị Trần Gio Linh, Xã Gio Quang, xã Gio Bình, xã Gio Hòa.

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Gio Linh

31-gio-ch-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)