User Tools

Site Tools


31-giang-th-nh-d-ng-giang-la-gi

Giang Thành (tiếng Trung: 江城; bính âm: Jiāngchéng; Việt bính: gong1sing4) là một khu (quận) thuộc thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Quận có diện tích 453 km², nhân khẩu 55 vạn, mã bưu chính là 529525.

Giang Thành được chia thành:

 • 8 Nhai đạo
  • Nam Ân nhai đạo (南恩街道)
  • Thành Nam nhai đạo (城南街道)
  • Thành Đông nhai đạo (城东街道)
  • Thành Tây nhai đạo (城西街道)
  • Bạch Sa nhai đạo (白沙街道)
  • Cương Liệt nhai đạo (岗列街道)
  • Thành Bắc nhai đạo (城北街道)
  • Trung Châu nhai đạo (中洲街道)
 • 4 Trấn
  • Áp Pha trấn (闸坡镇)
  • Bình Cương trấn (平冈镇)
  • Phụ Trường trấn (埠场镇)
  • Song Tiệp trấn (双捷镇)

Bản mẫu:Dương Giang

31-giang-th-nh-d-ng-giang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)