User Tools

Site Tools


31-gia-s-n-la-gi

Gia Sơn là một xã thuộc huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam. Đây là 1 trong 9 xã đầu tiên ở Ninh Bình được công nhận là xã An toàn khu.[3]

Xã có diện tích 7,49 km², dân số năm 1999 là 3751 người,[1] mật độ dân số đạt 501 người/km².

Gia Sơn là một xã miền núi nằm ở phía bắc huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Được thành lập theo quyết định số 454/QN ngày 5/12/1953 trên cơ sở tách từ xã Gia Lâm. Trụ sở xã cách trung tâm thành phố Ninh Bình 28 km. Xã này có đường Quốc lộ 37C (nâng cấp tỉnh lộ 477 và 479) Nam Định - Gián Khẩu - Hòa Bình đi qua.

  • Diện tích: 7,49 km²
  • Dân số: 3751 người
  • Mật độ dân số: 501 người/km²

Địa giới hành chính, xã này nằm giáp các xã:

31-gia-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)