User Tools

Site Tools


31-gia-ng-la-gi

Gia Đông là một xã thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Xã Gia Đông có diện tích 8,81 km², dân số năm 1999 là 8326 người,[1] mật độ dân số đạt 945 người/km².

Năm 1966, xã Gia Định gồm 3 làng Tam Á, Ngọc Khám và Yên Định hợp nhất với 3 thôn của làng, xã Đông Côi là Ấp, Cả, Lẽ để thành lập xã mới lấy tên Gia Đông.

Năm 1997 ba thôn Ấp Đông Côi, Cả Đông Côi, Lẽ Đông Côi và khu Phố Đông Côi tách khỏi xã Gia Đông để cùng với các thôn Lạc Thổ Nam, Lạc Thổ Bắc, Chương Xá và khu Phố Hồ (tương đương Tổng Lạc Thổ hay xã Tú Hồ cũ) của xã Song Hồ để thành lập Thị Trấn Hồ. Xã có trường THPT Thuận Thành số 1 đặt tại Phố Khám, BVĐK huyện và trường Trung cấp kỹ thuật và thủ công truyền thống Thuận Thành, Trung cấp nghề Thuận Thành. Quốc lộ 38 và Quốc lộ 282 cũng chạy qua địa bàn xã. Xã Gia Đông tiếp giáp: Đình Tổ phía tây bắc. Đại Đồng Thành, Song Hồ phía bắc. Thị trấn Hồ, Trạm Lộ phía đông. Ninh Xá phía đông nam. Nguyệt Đức phía nam. Thanh Khương phía tây

31-gia-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)