User Tools

Site Tools


31-gia-kh-nh-gia-l-c-la-gi

Gia Khánh là một xã thuộc huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã Gia Khánh có diện tích 4,64 km², dân số năm 1999 là 5515 người,[1] mật độ dân số đạt 1189 người/km².

Nhân vật

Các tiến sĩ đều ở làng Bình Đê xã Thượng Cốc nay là Gia Khánh.

Cha con Nguyễn Duy Minh (1502), Nguyễn Địch Giáo 1529.

Nguyễn Khắc Hài (1505)

Nguyễn Trọng Hổ (1508)

Nguyễn Quý Tân 1814 - 1858 (tiến sĩ năm 1842)

31-gia-kh-nh-gia-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)