User Tools

Site Tools


31-gia-huynh-la-gi

Gia Huynh là một xã thuộc huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Xã Gia Huynh có diện tích 763,43 km², dân số năm 1999 là 3309 người,[1] mật độ dân số đạt 4 người/km².

sai diện tích nay là 19203 km2. Dân số 2010 là 10.000 người. Có 04 thôn.

31-gia-huynh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)