User Tools

Site Tools


31-gi-p-trung-la-gi

Giáp Trung là một xã thuộc huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.

Xã Giáp Trung có diện tích 74,05 km², dân số năm 1999 là 3652 người,[1] mật độ dân số đạt 49 người/km².

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Quảng Lâm (Bảo Lâm, Cao Bằng)
  • Đông giáp xã Quảng Lâm (Bảo Lâm, Cao Bằng), thị trấn Yên Phú
  • Nam giáp thị trấn Yên Phú, xã Lạc Nông
  • Tây giáp xã Minh Sơn

Xã Giáp Trung được chia thành các thôn bản: Khâu Nhò, Nà Bò, Nà Kiên, Nà Đèn, Nà Pông, Phá Bi Sóc, Lùng Ngà, Lùng Cao, Khuổi Phưng, Thôm Khiêu.

31-gi-p-trung-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)