User Tools

Site Tools


31-gi-p-s-n-la-gi

Giáp Sơn là một xã thuộc huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Xã Giáp Sơn có diện tích 17,11 km², dân số năm 1999 là 7074 người,[1] mật độ dân số đạt 413 người/km².

Các thôn xóm: Phố Lim, Hạ Long, Trại Mới, Vành Dây, Trão, Trại Mới, Muối, Thái Họa, Dọc Mùng.

31-gi-p-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)