User Tools

Site Tools


31-gi-ng-ri-ng-th-tr-n-la-gi

Giồng Giềng là một thị trấn thuộc huyện Giồng Giềng, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Thị trấn Giồng Giềng có diện tích 22,69 km², dân số năm 1999 là 16441 người,[1] mật độ dân số đạt 725 người/km².

31-gi-ng-ri-ng-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)