User Tools

Site Tools


31-gi-i-video-m-nh-c-c-a-mtv-cho-video-pop-xu-t-s-c-nh-t-la-gi

"Giải thưởng Video âm nhạc của MTV cho Video Pop xuất sắc nhất" lần đầu tiên được trao vào năm 1999. Trong năm 2007, MTV đã loại bỏ giải thưởng này, nhưng nó đã được trở lại một năm sau đó. Britney Spears là nghệ sĩ nhận được nhiều chiến thắng và đề cử nhất ở hạng mục này, chiến thắng 3 trong tổng số 7 đề cử. Cô cũng là nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất thắng giải trong hai năm liên tiếp.

Danh sách chiền thắng và đề cử[sửa | sửa mã nguồn]

Britney Spears là nghệ sĩ nhận được nhiều đề cử nhất và chiến thắng 3 lần: 2008, 2009 and 2011
  • Nhiều chiến thắng nhất:
  • Nhiều đề cử nhất
31-gi-i-video-m-nh-c-c-a-mtv-cho-video-pop-xu-t-s-c-nh-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)