User Tools

Site Tools


31-g-i-la-gi

Gôi là một thị trấn thuộc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, Việt Nam.

Thị trấn Gôi có diện tích 4,75 km², dân số năm 1999 là 6339 người,[1] mật độ dân số đạt 1335 người/km².trong đó ttg còn có trường thcsTrần Huy Liệu-trường chuyên Vụ Bản

31-g-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)