User Tools

Site Tools


31-erasmus-mundus-la-gi

Chương trình Erasmus Mundus của Liên minh châu Âu nhắm tới mục tiêu tăng chất lượng giáo dục bậc cao thông qua học bổng và sự hợp tác của các học viện giữa châu Âu và phần còn lại của thế giới. Erasmus Mundus gồm ba nội dung:

Theo nội dung thứ nhất, Erasmus Mundus tài trợ cho Chương trình Tham gia (Khóa học Thạc sĩ và Tham gia Tiến sĩ) được vận hành bởi liên hiệp các tổ chức giáo dục bậc cao từ châu Âu và (từ năm 2009) các nơi khac trên thế giới. Họ cung cấp một khóa học đầy đủ hoặc nhiều chứng chỉ nghiên cứu sinh tại hai hay nhiều cơ quan giáo dục bậc cao hơn. Khóa Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ được lựa chọn hàng năm theo đề nghị.

Mỗi năm, Erasmus Mundus tài trợ nhiều học bổng cho sinh viên và học giả học hoặc giảng dạy tại Khóa Thạc sĩ của Erasmus Mundus. Từ năm 2010 trở đi, học bổng sẵn sàng cho ứng viên là tiến sĩ theo học một bằng Tiến sĩ mới. 131 Thạc sĩ và 34 Tiến sĩ sẽ được đề nghị lên EU để cấp học bổng tới sinh viên và học giả bắt đầu học tập/nghiên cứu trong năm học 2012/2013.

Học bổng bao gồm phí tham gia, sinh hoạt phí và bảo hiểm trong suốt thời gian học. Nhiều sinh viên được quyền đóng góp vào phí du lịch.

Đối tác Erasmus Mundus, một mặt cùng nhau mang đến các tổ chức giáo duc bậc cao từ châu Âu, mặt khác từ một vùng riêng biệt trên thế giới. Các đối tác cùng nhau quan lý sự vận động của dòng chảy giữa hai khu vực với nhiều cấp độ - chưa tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, sau tiến sĩ - và cho cán bộ học viện.

Học bổng bao gồm phí tham gia, phí sinh hoạt, bảo hiểm trong suốt quá trình học, cộng thêm một phần phí du lịch.

31-erasmus-mundus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)