User Tools

Site Tools


31-ealy-s-ng-hinh-la-gi

Ealy là một xã thuộc huyện Sông Hinh,Phú Yên, Việt Nam

Ea Ly có diện tích 80,21 km², dân số năm 2003 là 3104 người, mật độ dân số xã Ealy là 39 người/km²

  1. ^ a ă â Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên MS
  2. ^ 95/2003/ND-CP
31-ealy-s-ng-hinh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)