User Tools

Site Tools


31-ea-s-la-gi

Ea Sô là một xã nằm phía Đông Bắc huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, có diện tích tự nhiên 32.107 ha, được thành lập theo Nghị định 137/2007/NĐ-CP ngày 27/8/2007. Là một xã vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn nhưng Ea Sô cũng có một số tiềm năng và lợi thế như: diện tích đất rộng và đặc biệt là hơn 24.000 ha rừng thuộc khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

- Vị trí địa lý:

Phía Bắc giáp tỉnh Gia Lai

Phía Đông giáp tỉnh Phú Yên và huyện M' Đrắk

Phía Tây giáp xã Ea Sar và huyện Krông Năng

Phía Nam giáp xã Ea Tyh và thị trấn Ea Knốp.

- Địa hình, đất đai.

+ Địa hình: Địa hình của xã thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, chủ yếu là đồi núi (chiếm 4/5 tổng diện tích tự nhiên). Có hai dạng chính: địa hình bằng lượn sóng và địa hình núi.

+ Đất đai: Theo tài liệu điều tra đất của Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp xây dựng năm 1978 và các tài liệu khác, xã Ea Sô có 3 nhóm đất chính là nhóm đất đỏ vàng, nhóm đất xám và nhóm đất sông suối, ao hồ.

- Khí hậu: Xã Ea Sô chịu sự chi phối bởi hai kiểu khí hậu đặc trưng là: khí hậu nhiệt đới cáo nguyên Đông Trường Sơn và Tây trường Sơn.

- Thủy văn:

+ Nước mặt: có nhiều sông, suối lớn như: sông Krông Năng, suối Ea Dah,...

+ Nước ngầm: độ sâu 15 -120m, trữ lượng không cao.

- Các tài nguyên khác:

+ Tài nguyên rừng: Diện tích hiện có là 24.656 ha, tỷ lệ che phủ 86,25%, chủ yếu là rừng tự nhiên đặc dụng thuộc khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Đây là nguồn tài nguyên rất quan trọng của xã.

+ Tài nguyên nhân văn: Hiện xã có 11 dân tộc gồm: Kinh, Tày, Nùng, Mường, Ê Đê, Gia Rai, H Mông, Dao, Cao Lan (Sán Chay), Thái, Sán Dìu.

+ Tài nguyên khoáng sản: chủ yếu là cát tại các sông, suối. Hiện UBND tỉnh đang có chủ trương cho thăm dò khai thác quặng Fenspat tại buôn Ea Brah.

31-ea-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)