User Tools

Site Tools


31-ea-p-k-la-gi

Ea Puk là một xã thuộc huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam.

Xã Ea Puk có diện tích 43,76 km², dân số năm 2005 là 3791 người,[1] mật độ dân số đạt 87 người/km².

Địa giới hành chính xã Ea Puk: Đông giáp huyện Ea Kar; Tây giáp xã Tam Giang; Nam giáp xã Ea Dăh; Bắc giáp xã Ea Tam.

Thành lập vào năm 2005 dựa theo Nghị định số 40/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Việt Nam về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các xã thuộc huyện Krông Ana, Ea Kar, Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. xã Ea Puk dựa trên diện tích và nhân khẩu của xã Tam Giang.

Xã Tam Giang còn lại 3.483 ha diện tích tự nhiên và 5.443 nhân khẩu.

31-ea-p-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)