User Tools

Site Tools


31-ea-kpam-la-gi

Ea KPam là một xã thuộc huyện Cư M'gar, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam.

Xã EaKpam được thành lập theo Nghị định số 77/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ. Trên cơ sở toàn bộ dân cư và địa giới hành chính của Nông trường cao su 1- 5 nay là Nông trường cao su CưMgar, cách trung tâm Huyện 5 km về hướng bắc, Thị trấn Quảng Phú, giáp xã EaTul, EaHđing, CưM’gar. Tổng diện tích tự nhiên 4070 ha, trong đó: diện tích đất nông nghiệp: 2.597,16 ha, bao gồm đất trồng lúa: 6 ha; đất trồng cây hàng năm: 88,53 ha; Đất trồng cây lâu năm: (cà phê, cao su) 2.483,95 ha; Diện tích nuôi trồng thủy sản: 280 ha. Trong những năm qua kinh tế xã EaKpam luôn giữ mức tăng trưởng khá. Tăng trưởng kinh tế đạt khoảng từ 10 đến 12%/năm, thu nhập bình quân đầu người trên 25 triệu đồng/năm.

31-ea-kpam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)