User Tools

Site Tools


31-ea-d-h-la-gi

Ea Dăh là một xã thuộc huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam.

Địa giới hành chính xã Ea Dăh: Đông giáp huyện Ea Kar; Tây giáp thị trấn Krông Năng và xã Phú Xuân; Nam giáp huyện Ea Kar; Bắc giáp các xã Tam Giang, Ea Puk.

Xã Ea Dăh có diện tích 52,24 km², dân số năm 2005 là 5361 người,[1] mật độ dân số đạt 103 người/km².

Thành lập vào năm 2005 dựa theo Nghị định số 40/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Việt Nam về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các xã thuộc huyện Krông Ana, Ea Kar, Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. xã Ea Dăh dựa trên diện tích và nhân khẩu của hai xã Phú Xuân, Tam Giang, huyện Krông Năng.

31-ea-d-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)