User Tools

Site Tools


31-ea-bh-k-la-gi

Ea Bhôk là một xã thuần nông của huyện Cư Kuin, có đường quốc lộ 27 chạy qua,

Trước 1975: xã lak ma uăn,quận lak.Sau 1975 nhập vào huyện Krông Pắk.

Năm 1981 xã thuộc huyện Krông Ana theo Quyết định số 75/HĐBT ngày 19 tháng 09 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ Việt Nam) về việc phân vạch địa giới của huyện và thị xã Buôn Ma Thuột, trên cơ sở đó thành lập huyện Krông Ana với các xã Ea Bông, Ea Na, Ea Tiêu, Quảng Điền của thị xã Buôn Ma Thuột và các xã Hòa Hiệp, Ea Bhốk, Ea Ktur của huyện Krông Pắk cùng tỉnh đưa sang.

Năm 1993, trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã tách thành 2 xã Cư Êwi và xã Ea Hu.

Năm 2007 xã thuộc huyện Cư Kuin dựa theo Nghị định số 137/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ Việt Nam về việc điều chỉnh địa giới hành chính, tách huyện Krông Ana thành hai huyện Krông Ana và Cư Kuin.

Kinh tế của xã chủ yếu dựa vào trồng chăm sóc cà phê, cây lúa nước, điều, cây tiêu là các cây chủ lực của xã.

Chăn nuôi thì có gia súc gia cầm như: bò, dê, lợn, gà.

Giao thông có quốc lộ 27 chạy qua địa bàn của xã, đường giao thông nông thôn được nhựa hóa đến xã. Các nhánh trong thôn buôn được mở rộng hơn, xe tải có thể vào đến tận thôn buôn.

31-ea-bh-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)