User Tools

Site Tools


31-duy-t-trung-la-gi

Duyệt Trung là một phường thuộc thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp phường Sông Bằng, xã Quang Trung của huyện Hòa An.
  • Đông giáp xã Chu Trinh.
  • Nam giáp xã Chu Trinh, xã Lê Chung của huyện Hòa An.
  • Tây giáp xã Lê Chung của huyện Hòa An, phường Tân Giang.

Xã Duyệt Trung xưa là xã Duyệt Trung của huyện Hòa An

Năm 1999, xã Duyệt Trung có diện tích 10,18 km², dân số năm 1999 là 2260 người,[2] mật độ dân số đạt 222 người/km². Tháng 7 năm 2012, phường Duyệt Trung được thành lập trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ 998,60 ha diện tích tự nhiên và 4.215 người của xã Duyệt Trung.[1]

Xã Duyệt Trung trước đây được chia thành 8 xóm: 1, 2, 3, 4, Nà Thỏ, Nà Thơm, Nà Đoỏng, Nà Lủng.

Trên địa bàn Duyệt Trung có núi Búng Bái. sông Bằng tạo thành ranh giới tự nhiên phía bắc của phường. Quốc lộ 4A chạy trên địa bàn phường Duyệt Trung theo hướng tây bắc-đông nam. Duyệt Trung có mỏ sắt Nà Lủng, Trại giam của tỉnh và nhà máy xi măng.

31-duy-t-trung-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)