User Tools

Site Tools


31-duy-n-th-i-la-gi

Duyên Thái là một xã thuộc huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã Duyên Thái có diện tích 4,04 km², dân số năm 1999 là 8603 người,[1] mật độ dân số đạt 2129 người/km². Xã Duyên Thái có làng nghề sơn mài Hạ Thái nổi tiếng trong và ngoài nước. Lãnh đạo xã: bí thư

31-duy-n-th-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)