User Tools

Site Tools


31-duy-h-i-duy-ti-n-la-gi

Duy Hải là một xã thuộc huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Xã Duy Hải có diện tích 5,06 km², dân số năm 1999 là 5110 người,[1] mật độ dân số đạt 1010 người/km².

Giáp danh với các xã Đông Lỗ (Hà Nội); Duy Minh (Duy Tiên); Đại Cương, Nhật Tựu (Kim Bảng)

Gồm có 5 đơn vị hành chính cấp thôn: Tam Giáp, Nhị Giáp, Tứ Giáp, Hương Cát và thôn Đông

31-duy-h-i-duy-ti-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)