User Tools

Site Tools


31-dray-bh-ng-la-gi

Dray Bhăng là một đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam. Vị trí địa lý: Phía Bắc giáp xã Ea Tiêu, Phía Tây giáp huyện Krông Ana, Phía Nam giáp xã Hoà Hiệp, Phía Đông giáp xã Ea Bhôk và Ea Ktur.

Năm 2005 dựa theo Nghị định số 40/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Việt Nam về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các xã thuộc huyện Krông Ana, Ea Kar, Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, thành lập xã Dray Bhăng trên cơ sở trên cơ sở 4.159 ha diện tích tự nhiên và 9.294 nhân khẩu của xã Hòa Hiệp, Krông Ana

Tháng 8 năm 2007 theo Nghị định số 137/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ Việt Nam về việc điều chỉnh địa giới hành chính, tách huyện Krông Ana thành hai huyện Krông Ana và Cư Kuin, xã thuộc huyện Cư Kuin có trụ sở huyện lỵ đóng chân.

Xã Dray Bhăng có diện tích 41,59 km², dân số năm 2005 là 9294 người,[1] mật độ dân số đạt 223 người/km².

  • Xã có 5 khu vực dân cư, gồm có 3 thôn và 2 buôn:
  1. Thôn Kim Châu
  2. Thôn Nam Hoà
  3. Thôn Lô 13
  4. Buôn Hra Êa Tlǎ
  5. Buôn Hra Êa Hning

Đời sống kinh tế khá ổn định. Kinh tế chủ yếu trồng cây cà phê, cao su, và hoa màu. Tôn giáo chủ yếu của người dân trong xã là Thiên chúa giáo và Phật giáo.

Hiện nay có một số hộ nông dân đã "chuyển đổi cây trồng" hoặc xen canh trồng cây hồ tiêu trong diện tích của mình rất có hiệu quả, nhằm nâng cao đời sống kinh tế cho gia đình.

31-dray-bh-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)