User Tools

Site Tools


31-dl-yang-la-gi

Dlê Yang là một xã thuộc huyện Ea H'leo, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam.

Xã Dlê Yang có diện tích 81,36 km², dân số năm 1999 là 6897 người,[1] mật độ dân số đạt 85 người/km².

Phía Bắc giáp xã Ea Ral và Ea Sol, phía Nam giáp xã Ea Nam và huyện Krông Năng. Phía Đông giáp xã Ea Sol và Ea Hiao, phía Tây giáp xã Ea Ral, Ea Khal và thị trấn Ea D'Răng.

Đây là xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Ea H'Leo.

31-dl-yang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)