User Tools

Site Tools


31-di-n-xu-n-la-gi

Diễn Xuân là một xã thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Phía Tây tiếp giáp xã Diễn Đồng, Diễn Liên. Phía Nam tiếp giáp xã Diễn Hạnh. Phía Bắc tiếp giáp xã Diễn Tháp. Phía Đông tiếp giáp xã Diễn Kỷ

Xã có diện tích 3,94 km², dân số năm 1999 là 5.325 người,[1] mật độ dân số đạt 1.352 người/km².

Đây là nơi sinh ra lớn lên của ông Trương Đình Tuyển, một trong những lãnh đạo cấp Bộ nổi tiếng minh bạch, thẳng thắn và có chất quê

31-di-n-xu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)