User Tools

Site Tools


31-di-n-o-i-la-gi

Diễn Đoài là một xã thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã có diện tích 12,79 km², dân số năm 1999 là 7.107 người,[1] mật độ dân số đạt 556 người/km².

Diễn đoài có 16 xóm,phía bắc giáp Huyện quỳnh lưu,phía nam giáp diễn yên,phía đông giáp diễn trường và phía tây giáp diễn lâm

31-di-n-o-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)