User Tools

Site Tools


31-di-n-m-la-gi

Diễn Mỹ là một xã thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã có diện tích 4,9 km², dân số năm 1999 là 5.979 người,[1] mật độ dân số đạt 1.220 người/km².

Nguyên xưa, xã gồm các làng Vạn Thọ, Phúc Thọ, Kim Thịnh, Đông Tiến, Lập Thành, Đông Thượng, Mỹ Lộc, Sào Nam. Nay các làng được chia làm 14 xóm được đánh số từ 1 đến 14.

31-di-n-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)