User Tools

Site Tools


31-di-n-kim-la-gi

Diễn Kim là một xã thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã có diện tích 6,6 km², dân số năm 1999 là 8.353 người,[1] mật độ dân số đạt 1.266 người/km².

Xã gồm các xóm: Hoàng Châu, Xuân Châu, Nam Liên, Bắc Liên, Kim Liên, Tiền Tiến 1, Tiền Tiến 2, Tiền Tiến, Yên Thịnh, Thái Thịnh, Đại Thành, Phú Thành, Thịnh Thành.

31-di-n-kim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)