User Tools

Site Tools


31-di-n-hoa-la-gi

Diễn Hoa là một xã thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã có diện tích 4,51 km², dân số năm 1999 là 4.839 người,[1] mật độ dân số đạt 1.073 người/km².

Xã Diễn Hoa phát triển từ làng Phượng Lịch xưa. Tương truyền ông tổ khai làng lập ấp Phượng Lịch là cụ Cao Nhân Tối, chiêu dân lập làng ở vùng đất nằm giữa cánh đồng rộng và con sông Bùng bao quanh tạo ra một vùng canh tác màu mỡ. Lăng mộ và đền thờ đến ngày nay vẫn còn được con cháu giữ gìn và thờ phụng. Hàng năm cứ đến ngày rằm tháng Giêng là con cháu khắp nơi tụ về quê hương cùng hội họp và thắm nén hương tưởng nhớ người đã khuất.

Do chiến tranh và các chính sách chống mê tín dị đoan, các di tích ở Diễn Hoa như cổng làng, đền thờ và các công trình văn hóa khác đã bị phá hủy. Nay con cháu từ khắp nơi trên đất nước đang chung tay xây dựng lại quê hương. Nhiều việc làm có ý nghĩa như xây dựng nhà tình nghĩa các công trình giao thông và dự kiến sẽ xây dựng lại cổng làng và sau đó là trùng tu lại ngôi chùa cổ và trồng lại cây xanh.

31-di-n-hoa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)