User Tools

Site Tools


31-di-n-h-i-la-gi

Diễn Hải là một xã thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Phía bắc tiếp giáp Diễn Hùng, phía tây bắc tiếp giáp Diễn Mĩ, phía tây tiếp giáp Diễn Phong,phía nam tiếp giáp Diễn Kim, phía tây nam tiếp giáp với diễn vạn, phía đông tiếp giáp biển đông.

Xã có diện tích 5,04 km², dân số năm 1999 là 7.319 người,[1] mật độ dân số đạt 1.452 người/km².

31-di-n-h-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)