User Tools

Site Tools


31-di-n-b-nh-di-n-kh-nh-la-gi

Diên Bình là một xã thuộc huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà, Việt Nam. Xã bao gồm 3 thôn: Nghiệp Thành, Lương Phước và Hội Phước

Xã Diên Bình có diện tích 4,67 km², dân số năm 1999 là 3265 người,[1] mật độ dân số đạt 699 người/km².

31-di-n-b-nh-di-n-kh-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)