User Tools

Site Tools


31-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-23001-23100-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
23001 - 1999 VS89 5 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
23002 Jillhirsch 1999 VX92 9 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
23003 Ziminski 1999 VP106 9 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
23004 - 1999 VH114 9 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS
23005 - 1999 VJ114 9 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS
23006 Pazden 1999 VX137 13 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
23007 - 1999 VC145 13 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS
23008 Rebeccajohns 1999 VA149 14 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
23009 - 1999 VL149 14 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
23010 Kathyfinch 1999 VR158 14 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
23011 Petach 1999 VG163 14 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
23012 - 1999 VM166 14 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
23013 Carolsmyth 1999 VP168 14 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
23014 Walstein 1999 VV173 15 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
23015 - 1999 VQ179 6 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
23016 Michaelroche 1999 VZ184 15 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
23017 Advincula 1999 VQ190 15 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
23018 Annmoriarty 1999 VY190 15 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
23019 Thomgregory 1999 VQ201 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
23020 - 1999 WY2 27 tháng 11 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
23021 - 1999 WR3 28 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
23022 - 1999 WJ4 28 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
23023 - 1999 WA7 28 tháng 11 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
23024 - 1999 WM7 28 tháng 11 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević
23025 - 1999 WR9 30 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
23026 - 1999 WV9 30 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
23027 - 1999 WV17 30 tháng 11 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
23028 - 1999 XV3 4 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
23029 - 1999 XF4 4 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
23030 Jimkennedy 1999 XR7 4 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
23031 - 1999 XX7 3 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23032 Fossey 1999 XB8 3 tháng 12 năm 1999 Reedy Creek J. Broughton
23033 - 1999 XU10 5 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
23034 - 1999 XJ15 5 tháng 12 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
23035 - 1999 XS17 2 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23036 - 1999 XF18 3 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23037 - 1999 XM18 3 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23038 Jeffbaughman 1999 XD19 3 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23039 - 1999 XP20 5 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23040 Latham 1999 XK22 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23041 Hunt 1999 XL22 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23042 Craigpeters 1999 XR22 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23043 - 1999 XN25 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23044 Starodub 1999 XS25 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23045 Sarahocken 1999 XT27 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23046 Stevengordon 1999 XN28 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23047 Isseroff 1999 XS28 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23048 Davidnelson 1999 XE29 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23049 - 1999 XT30 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23050 - 1999 XJ36 6 tháng 12 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
23051 - 1999 XF37 7 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
23052 - 1999 XK37 7 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
23053 - 1999 XD42 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23054 Thomaslynch 1999 XE42 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23055 Barbjewett 1999 XF43 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23056 - 1999 XL44 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23057 Angelawilson 1999 XB45 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23058 - 1999 XP45 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23059 Paulpaino 1999 XT45 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23060 Shepherd 1999 XV46 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23061 Blueglass 1999 XW46 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23062 Donnamooney 1999 XN52 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23063 Lichtman 1999 XH53 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23064 Mattmiller 1999 XE54 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23065 - 1999 XF54 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23066 Yihedong 1999 XN54 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23067 Ishajain 1999 XX54 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23068 Tyagi 1999 XY60 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23069 Kapps 1999 XR64 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23070 Koussa 1999 XV64 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23071 Tinaliu 1999 XH65 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23072 - 1999 XS71 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23073 - 1999 XT75 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23074 Sarakirsch 1999 XJ78 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23075 - 1999 XV83 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23076 - 1999 XP93 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23077 - 1999 XZ93 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23078 - 1999 XB95 7 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
23079 Munguia 1999 XO97 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23080 - 1999 XH100 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23081 - 1999 XQ105 11 tháng 12 năm 1999 Oaxaca J. M. Roe
23082 - 1999 XK107 4 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
23083 - 1999 XU110 5 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
23084 - 1999 XU113 11 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23085 - 1999 XM116 5 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
23086 - 1999 XB118 5 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
23087 - 1999 XL118 5 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
23088 - 1999 XR118 5 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
23089 - 1999 XC119 5 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
23090 - 1999 XX121 7 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
23091 Stansill 1999 XP128 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23092 - 1999 XT136 14 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
23093 - 1999 XW136 14 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
23094 - 1999 XF143 15 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
23095 - 1999 XP144 15 tháng 12 năm 1999 Oohira T. Urata
23096 Mihika 1999 XT156 8 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23097 - 1999 XF157 8 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23098 Huanghuang 1999 XH158 8 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23099 - 1999 XA160 8 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
23100 - 1999 XN164 8 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
31-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-23001-23100-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)