User Tools

Site Tools


31-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-22901-23000-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
22901 Ivanbella 1999 TY15 12 tháng 10 năm 1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec
22902 - 1999 TH17 15 tháng 10 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
22903 - 1999 TU18 14 tháng 10 năm 1999 Monte Agliale S. Donati
22904 - 1999 TL19 9 tháng 10 năm 1999 Uto F. Uto
22905 Liciniotoso 1999 TO19 14 tháng 10 năm 1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo
22906 Lisauckis 1999 TQ25 3 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22907 van Voorthuijsen 1999 TL26 3 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22908 Bayefsky-Anand 1999 TK27 3 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22909 Gongmyunglee 1999 TJ28 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22910 Ruiwang 1999 TM30 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22911 Johnpardon 1999 TX30 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22912 Noraxu 1999 TF31 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22913 Brockman 1999 TO32 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22914 - 1999 TU36 13 tháng 10 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
22915 - 1999 TA40 3 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
22916 - 1999 TX40 5 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
22917 - 1999 TA77 10 tháng 10 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
22918 - 1999 TZ80 11 tháng 10 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
22919 Shuwan 1999 TR91 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22920 Kaitduncan 1999 TF94 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22921 Siyuanliu 1999 TG95 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22922 Sophiecai 1999 TF97 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22923 Kathrynblair 1999 TM97 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22924 Deshpande 1999 TH101 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22925 - 1999 TH104 3 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22926 - 1999 TK106 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22927 Blewett 1999 TW110 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22928 Templehe 1999 TS111 15 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22929 Seanwahl 1999 TL126 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22930 - 1999 TN128 5 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22931 - 1999 TB132 6 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22932 Orenbrecher 1999 TU136 6 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22933 Mareverett 1999 TZ141 7 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22934 - 1999 TN155 7 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22935 - 1999 TO155 7 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22936 Ricmccutchen 1999 TR172 10 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22937 Nataliavella 1999 TZ172 10 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22938 Brilawrence 1999 TS173 10 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22939 Handlin 1999 TU173 10 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22940 Chyan 1999 TF178 10 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22941 - 1999 TG194 12 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22942 Alexacourtis 1999 TZ205 13 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22943 - 1999 TV209 14 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22944 Sarahmarzen 1999 TB216 15 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22945 Schikowski 1999 TY216 15 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22946 - 1999 TH218 15 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22947 Carolsuh 1999 TW218 15 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22948 - 1999 TR222 2 tháng 10 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
22949 - 1999 TH238 4 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
22950 - 1999 TO241 4 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
22951 - 1999 TA243 4 tháng 10 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
22952 - 1999 TF243 5 tháng 10 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
22953 - 1999 TW245 7 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
22954 - 1999 TU248 8 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
22955 - 1999 TH251 7 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
22956 - 1999 TK253 9 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22957 Vaintrob 1999 TR270 3 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22958 Rohatgi 1999 TC288 10 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22959 - 1999 UY1 16 tháng 10 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
22960 - 1999 UE4 27 tháng 10 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
22961 - 1999 UM14 29 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
22962 - 1999 UH15 29 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
22963 - 1999 UN24 28 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
22964 - 1999 UV28 31 tháng 10 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
22965 - 1999 UX40 16 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
22966 - 1999 UM45 31 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
22967 - 1999 VK4 1 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS
22968 - 1999 VB5 5 tháng 11 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
22969 - 1999 VD6 5 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
22970 - 1999 VT8 8 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
22971 - 1999 VY8 9 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
22972 - 1999 VR12 11 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
22973 - 1999 VW16 2 tháng 11 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
22974 - 1999 VN21 12 tháng 11 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
22975 - 1999 VR23 14 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
22976 - 1999 VY23 13 tháng 11 năm 1999 Kashihara F. Uto
22977 - 1999 VF24 15 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
22978 Nyrölä 1999 VO24 14 tháng 11 năm 1999 Nyrola Nyrola
22979 - 1999 VG25 13 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
22980 - 1999 VL27 3 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS
22981 Katz 1999 VN30 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22982 Emmacall 1999 VB31 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22983 Schlingheyde 1999 VY34 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22984 - 1999 VP36 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22985 - 1999 VY48 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22986 - 1999 VX50 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22987 Rebeckaufman 1999 VO53 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22988 Jimmyhom 1999 VN58 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22989 Loriskopp 1999 VY61 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22990 Mattbrenner 1999 VA62 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22991 Jeffreyklus 1999 VX62 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22992 Susansmith 1999 VR65 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22993 Aferrari 1999 VX65 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22994 Workman 1999 VH66 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22995 Allenjanes 1999 VM67 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22996 De Boo 1999 VP70 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22997 - 1999 VT70 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22998 Waltimyer 1999 VY70 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
22999 Irizarry 1999 VS81 5 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
23000 - 1999 VU87 7 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
... Trước · Danh sách các tiểu hành tinh · Sau ...
Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Danh_sách_các_tiểu_hành_tinh/22901–23000&oldid=26435687”
31-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-22901-23000-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)