User Tools

Site Tools


31-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-22701-22800-la-gi

Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện 22701 Cyannaskye 1998 RO38 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 22702 - 1998 RO40 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 22703 - 1998 RO44 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 22704 - 1998 RZ52 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 22705 Erinedwards 1998 RF53 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 22706 Ganguly 1998 RT56 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 22707 Jackgrundy 1998 RN62 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 22708 - 1998 RK66 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 22709 - 1998 RR73 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 22710 - 1998 RF75 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 22711 - 1998 RZ75 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 22712 - 1998 RF78 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 22713 - 1998 RK79 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 22714 - 1998 SR2 18 tháng 9 năm 1998 Catalina CSS 22715 - 1998 SQ6 20 tháng 9 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch 22716 - 1998 SV9 16 tháng 9 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan 22717 - 1998 SF13 21 tháng 9 năm 1998 Caussols ODAS 22718 - 1998 SY15 16 tháng 9 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch 22719 - 1998 SH25 22 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS 22720 - 1998 SF49 24 tháng 9 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan 22721 - 1998 ST50 16 tháng 9 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch 22722 - 1998 SE54 16 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS 22723 Edlopez 1998 SS58 17 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS 22724 Byatt 1998 SE59 17 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS 22725 Drabble 1998 SN62 19 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS 22726 - 1998 SZ72 21 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst 22727 - 1998 SV82 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 22728 - 1998 SH106 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 22729 Anthennig 1998 SV110 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 22730 Jacobhurwitz 1998 SY118 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 22731 - 1998 SD122 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 22732 Jakpor 1998 SZ122 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 22733 - 1998 SN132 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 22734 Theojones 1998 SQ133 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 22735 - 1998 SZ134 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 22736 Kamitaki 1998 SM137 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 22737 - 1998 SY139 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 22738 - 1998 SL142 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 22739 - 1998 SA144 18 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst 22740 Rayleigh 1998 SX146 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst 22741 - 1998 SQ154 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR 22742 - 1998 TX5 15 tháng 10 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 22743 1998 TD18 13 tháng 10 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 22744 Esterantonucci 1998 TB34 14 tháng 10 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS 22745 - 1998 TN34 14 tháng 10 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS 22746 - 1998 UC7 22 tháng 10 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 22747 - 1998 UD7 22 tháng 10 năm 1998 Višnjan Observatory K. Korlević 22748 1998 UW8 17 tháng 10 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 22749 - 1998 UF19 27 tháng 10 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 22750 - 1998 US20 29 tháng 10 năm 1998 Višnjan Observatory K. Korlević 22751 - 1998 UA27 18 tháng 10 năm 1998 La Silla E. W. Elst 22752 - 1998 VS34 15 tháng 11 năm 1998 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 22753 - 1998 WT 16 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR 22754 - 1998 WJ8 16 tháng 11 năm 1998 Reedy Creek J. Broughton 22755 - 1998 WO9 28 tháng 11 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 22756 Manpreetkaur 1998 WA10 18 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR 22757 Klimcak 1998 WF11 21 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR 22758 Lemp 1998 WP18 21 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR 22759 - 1998 XA4 11 tháng 12 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 22760 - 1998 XR4 12 tháng 12 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi 22761 - 1998 YH4 16 tháng 12 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski 22762 - 1998 YM12 27 tháng 12 năm 1998 Gekko T. Kagawa 22763 - 1999 AW3 10 tháng 1 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi 22764 - 1999 AX3 10 tháng 1 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi 22765 - 1999 AR5 12 tháng 1 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi 22766 - 1999 AE7 9 tháng 1 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 22767 - 1999 AL21 14 tháng 1 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 22768 - 1999 AU32 15 tháng 1 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch 22769 Aurelianora 1999 BD4 19 tháng 1 năm 1999 Gnosca S. Sposetti 22770 - 1999 BR14 24 tháng 1 năm 1999 Woomera F. B. Zoltowski 22771 - 1999 CU3 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 22772 - 1999 CU17 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 22773 - 1999 CV17 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 22774 - 1999 CA19 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 22775 Jasonelloyd 1999 CV20 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 22776 Matossian 1999 CS24 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 22777 McAliley 1999 CU29 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 22778 - 1999 CN63 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 22779 - 1999 FU24 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR 22780 McAlpine 1999 FS37 20 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR 22781 - 1999 GN4 10 tháng 4 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 22782 Kushalnaik 1999 GJ19 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR 22783 Teng 1999 GT52 11 tháng 4 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS 22784 Theresaoei 1999 JM43 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 22785 - 1999 JP62 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 22786 Willipete 1999 JY73 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 22787 - 1999 JL81 14 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 22788 von Steuben 1999 JA136 15 tháng 5 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS 22789 - 1999 KA4 18 tháng 5 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch 22790 - 1999 KP4 20 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 22791 Twarog 1999 LL7 14 tháng 6 năm 1999 Farpoint G. Bell 22792 - 1999 NU 7 tháng 7 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 22793 - 1999 NW1 12 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 22794 Lindsayleona 1999 NH4 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 22795 - 1999 NX14 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 22796 - 1999 NH18 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 22797 - 1999 NO18 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 22798 - 1999 NU18 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 22799 - 1999 NH21 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 22800 - 1999 NY22 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
31-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-22701-22800-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)