Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
22401 Egisto 1995 DP3 24 tháng 2 năm 1995 Asiago M. Tombelli
22402 Goshi 1995 GN 3 tháng 4 năm 1995 Kuma Kogen A. Nakamura
22403 Manjitludher 1995 LK 5 tháng 6 năm 1995 Siding Spring D. J. Asher
22404 - 1995 ME4 29 tháng 6 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
22405 Gavioliremo 1995 OB 19 tháng 7 năm 1995 Cavezzo Cavezzo
22406 - 1995 QW5 22 tháng 8 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
22407 1995 SK2 17 tháng 9 năm 1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
22408 1995 SC3 20 tháng 9 năm 1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
22409 - 1995 SU3 20 tháng 9 năm 1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe
22410 - 1995 SS52 29 tháng 9 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
22411 - 1995 TR 2 tháng 10 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
22412 - 1995 UQ4 25 tháng 10 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
22413 - 1995 UB13 17 tháng 10 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
22414 - 1995 UB15 17 tháng 10 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
22415 - 1995 UB21 19 tháng 10 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
22416 - 1995 UC47 28 tháng 10 năm 1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe
22417 - 1995 WK1 18 tháng 11 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
22418 - 1995 WM4 20 tháng 11 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
22419 - 1995 WP5 24 tháng 11 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
22420 1995 WL42 28 tháng 11 năm 1995 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
22421 - 1995 XC5 14 tháng 12 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
22422 - 1995 YO5 16 tháng 12 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
22423 - 1995 YJ12 19 tháng 12 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
22424 - 1995 YS21 20 tháng 12 năm 1995 Haleakala NEAT
22425 - 1996 AZ 11 tháng 1 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
22426 - 1996 AH9 13 tháng 1 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
22427 - 1996 DB 18 tháng 2 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
22428 - 1996 DT 19 tháng 2 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
22429 Jurašek 1996 DD1 22 tháng 2 năm 1996 Modra A. Galád, A. Pravda
22430 - 1996 DM2 23 tháng 2 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
22431 - 1996 DY2 28 tháng 2 năm 1996 Church Stretton S. P. Laurie
22432 - 1996 EJ14 12 tháng 3 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
22433 - 1996 GC2 9 tháng 4 năm 1996 Kiyosato S. Otomo
22434 - 1996 GE6 11 tháng 4 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
22435 - 1996 GN7 12 tháng 4 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
22436 - 1996 GO17 15 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
22437 - 1996 GR20 15 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
22438 - 1996 HQ19 18 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
22439 - 1996 HL20 18 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
22440 Bangsgaard 1996 KA 17 tháng 5 năm 1996 Modra A. Galád, A. Pravda
22441 - 1996 PA9 8 tháng 8 năm 1996 La Silla E. W. Elst
22442 Blaha 1996 TM9 14 tháng 10 năm 1996 Kleť J. Tichá, M. Tichý
22443 - 1996 TJ11 11 tháng 10 năm 1996 Kitami K. Endate
22444 1996 TK12 15 tháng 10 năm 1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
22445 1996 TT14 9 tháng 10 năm 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
22446 - 1996 TU25 6 tháng 10 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
22447 - 1996 TP34 10 tháng 10 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
22448 - 1996 TP35 11 tháng 10 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
22449 - 1996 VC 1 tháng 11 năm 1996 Trạm Catalina T. B. Spahr
22450 Nové Hrady 1996 VN 3 tháng 11 năm 1996 Kleť Kleť
22451 Tymothycoons 1996 VN6 13 tháng 11 năm 1996 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Paola
22452 1996 VD8 3 tháng 11 năm 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
22453 - 1996 VC9 7 tháng 11 năm 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe
22454 - 1996 VU17 6 tháng 11 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
22455 - 1996 XK1 2 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
22456 - 1996 XF12 4 tháng 12 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
22457 1996 XC15 10 tháng 12 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
22458 - 1996 XD31 14 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
22459 - 1997 AD2 3 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
22460 - 1997 AJ2 3 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
22461 - 1997 AB7 9 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
22462 - 1997 AF7 9 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
22463 - 1997 AT13 11 tháng 1 năm 1997 Haleakala NEAT
22464 1997 AG14 4 tháng 1 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
22465 Karelanděl 1997 AK18 15 tháng 1 năm 1997 Kleť M. Tichý, Z. Moravec
22466 - 1997 BA3 30 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
22467 Koharumi 1997 BC3 30 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
22468 - 1997 CK1 1 tháng 2 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
22469 Poloniny 1997 CP1 2 tháng 2 năm 1997 Modra P. Kolény, L. Kornoš
22470 Shirakawa-go 1997 CR21 9 tháng 2 năm 1997 Chichibu N. Sato
22471 1997 CR28 2 tháng 2 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
22472 1997 CT28 6 tháng 2 năm 1997 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
22473 - 1997 EN4 2 tháng 3 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
22474 Frobenius 1997 ED8 8 tháng 3 năm 1997 Prescott P. G. Comba
22475 - 1997 EH13 3 tháng 3 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
22476 1997 EM23 8 tháng 3 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
22477 - 1997 EU42 10 tháng 3 năm 1997 Socorro LINEAR
22478 - 1997 EM48 11 tháng 3 năm 1997 La Silla E. W. Elst
22479 1997 FY1 29 tháng 3 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
22480 - 1997 GU3 3 tháng 4 năm 1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe
22481 - 1997 GM13 3 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
22482 - 1997 GK16 3 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
22483 - 1997 GX16 3 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
22484 - 1997 GX21 6 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
22485 - 1997 GS22 6 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
22486 - 1997 GZ22 6 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
22487 - 1997 GP23 6 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
22488 - 1997 GP24 7 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
22489 Yanaka 1997 GR24 7 tháng 4 năm 1997 Kuma Kogen A. Nakamura
22490 Zigamiyama 1997 GB26 11 tháng 4 năm 1997 Nanyo T. Okuni
22491 - 1997 GX32 3 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
22492 - 1997 GN35 6 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
22493 - 1997 GP40 7 tháng 4 năm 1997 La Silla E. W. Elst
22494 - 1997 JL 2 tháng 5 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
22495 Fubini 1997 JU3 6 tháng 5 năm 1997 Prescott P. G. Comba
22496 - 1997 JH13 3 tháng 5 năm 1997 La Silla E. W. Elst
22497 Immanuelfuchs 1997 KG 30 tháng 5 năm 1997 Prescott P. G. Comba
22498 - 1997 LY2 5 tháng 6 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
22499 - 1997 MP9 27 tháng 6 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
22500 - 1997 OJ 26 tháng 7 năm 1997 Sormano P. Sicoli, A. Testa