User Tools

Site Tools


31-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-22001-22100-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
22001 - 1999 XY41 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22002 Richardregan 1999 XB42 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22003 Startek 1999 XO42 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22004 - 1999 XF45 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22005 Willnelson 1999 XK47 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22006 - 1999 XP51 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22007 - 1999 XQ57 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22008 - 1999 XM71 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22009 - 1999 XK77 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22010 - 1999 XM78 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22011 - 1999 XR81 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22012 - 1999 XO82 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22013 - 1999 XO89 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22014 - 1999 XQ96 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22015 - 1999 XM100 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22016 - 1999 XU101 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22017 - 1999 XT104 10 tháng 12 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
22018 1999 XK105 8 tháng 12 năm 1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
22019 - 1999 XU106 4 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
22020 - 1999 XG108 4 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
22021 - 1999 XQ108 4 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
22022 - 1999 XR110 5 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
22023 - 1999 XH114 11 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22024 - 1999 XY114 11 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22025 - 1999 XS118 5 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
22026 - 1999 XS119 5 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
22027 - 1999 XS120 5 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
22028 - 1999 XP125 7 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
22029 - 1999 XN126 7 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
22030 - 1999 XU127 7 tháng 12 năm 1999 Črni Vrh Črni Vrh
22031 - 1999 XA137 14 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
22032 Mikekoop 1999 XB151 9 tháng 12 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
22033 - 1999 XH154 8 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22034 - 1999 XL168 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22035 - 1999 XR170 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22036 - 1999 XL181 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22037 - 1999 XQ181 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22038 Margarshain 1999 XJ182 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22039 - 1999 XA185 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22040 - 1999 XR188 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22041 - 1999 XK192 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22042 - 1999 XP194 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22043 - 1999 XW204 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22044 - 1999 XS206 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22045 - 1999 XD211 13 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22046 - 1999 XU211 13 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22047 - 1999 XU215 15 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22048 - 1999 XK238 3 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22049 - 1999 XW257 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
22050 - 1999 YV13 31 tháng 12 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
22051 - 2000 AS7 2 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22052 - 2000 AQ14 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22053 - 2000 AO17 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22054 - 2000 AP21 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22055 - 2000 AS25 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22056 - 2000 AU31 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22057 Brianking 2000 AE52 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22058 - 2000 AA64 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22059 - 2000 AD75 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22060 - 2000 AF76 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22061 - 2000 AX98 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22062 - 2000 AL99 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22063 Dansealey 2000 AO99 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22064 Angelalewis 2000 AQ99 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22065 Colgrove 2000 AZ99 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22066 - 2000 AX100 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22067 - 2000 AM101 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22068 - 2000 AG103 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22069 - 2000 AK105 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22070 - 2000 AN106 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22071 - 2000 AB107 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22072 - 2000 AT112 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22073 - 2000 AX112 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22074 - 2000 AB113 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22075 - 2000 AL138 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22076 - 2000 AZ138 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22077 - 2000 AL140 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22078 - 2000 AF149 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22079 Kabinoff 2000 AU151 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22080 Emilevasseur 2000 AS161 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22081 - 2000 AA165 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22082 Rountree 2000 AD165 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22083 - 2000 AN165 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22084 - 2000 AX168 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22085 - 2000 AA169 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22086 - 2000 AG170 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22087 - 2000 AZ175 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22088 - 2000 AT185 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22089 - 2000 AA186 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22090 - 2000 AC186 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22091 - 2000 AY186 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22092 - 2000 AQ199 9 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22093 - 2000 AG200 9 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22094 - 2000 AQ200 9 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22095 - 2000 AY204 11 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22096 - 2000 AF229 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22097 - 2000 BH4 21 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22098 - 2000 BJ16 30 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
22099 - 2000 EX106 14 tháng 3 năm 2000 Catalina CSS
22100 - 2000 GV93 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
31-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-22001-22100-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)